Kako se izvaja visceralna manipulacija?


Visceralna manipulacija temelji na specifičnem generiranju mehkih manualnih sil, ki spodbujajo normalno gibljivost, tonus in premikanje notranjih organov in njihovih vezivnih tkiv. Tovrstne nežne manipulacije lahko potencialno izboljšajo funkcioniranje posameznih organov, sistemov, v katerih delujejo organi, in strukturno integriteto celega telesa.

Harmonija in zdravje sta navzoča, kadar je premikanje prosto in v normalnem obsegu, torej ni prisiljeno, preveč vznemirjujoče in pod pritiskom oziroma v konfliktu s sosednjimi strukturami in njihovo gibljivostjo. Terapevti, ki uporabljajo visceralno manipulacijo, ocenijo dinamičnost funkcioniranja kot tudi somatske strukture, ki izvajajo posamezne aktivnosti. Prav tako ocenijo kakovost somatskih struktur in njihovih funkcij v razmerju do splošnega harmoničnega vzorca, pri čemer jim kot merilo za določanje kakovosti služi gibljivost.

Zaradi fine in pogosto zelo reaktivne narave visceralnih tkiv najboljše rezultate prinese natančno usmerjena nežna sila. Kot druge metode manipulacije, ki globoko vplivajo na telo, tudi visceralna manipulacija deluje samo kot pomoč silam, ki že delujejo. Zaradi tega so usposobljeni terapevti lahko gotovi, da bodo koristili telesu in mu ne bodo zadali dodatnih poškodb ali povečali dezorganizacije.

Barral & Upledger Institute Slovenija
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@barralupledger.si

Barral.Upledger.Slovenija